Przed nami zmiany

logo projektu Komplementarni w działaniu

W dniach 10, 11, 12, 17 kwietnia w godzinach od 9.00 do 15.00 w sali konferencyjnej Parku Przemysłowo – Technologicznego przy Wałach Dwernickiego 117/121 odbędzie się cykl szkoleń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z zakresu planowanych do przeprowadzenia zmian organizacyjnych i jakościowych. Zakres szkoleniowy oparty będzie na dokumentach: Modelu realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu oraz Zasadach wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
Tematyka będzie dotyczyła zmian jakie czekają nasz ośrodek w celu podniesienia poziomu świadczonych usług. W powyższym zakresie zostanie przeszkolonych 180 pracowników, w tym kadra kierownicza. Jest to pierwsza z form wsparcia zaplanowana w projekcie pn. “Komplementarni w działaniu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Więcej na temat planowanych form wsparcia oraz celu realizacji projektu będzie można przeczytać już wkrótce na naszej stronie w zakładce Projekty i Programy.