Kolejne warsztaty i dalsze działania w ramach projektu

W czerwcu pracownicy socjalni  brali udział w dwudniowych warsztatach wyjazdowych, dotyczących wypracowania praktycznych umiejętności rozpoznawania i reagowania na syndrom wypalenia zawodowego.

Kontynuowane były także spotkania Grupy Sterującej oraz systematyczne spotkania kadry zarządzającej z pracownikami nowo utworzonych zespołów,  w celu reagowania na ewentualne problemy mogące mieć wpływ na proces wdrażania zmian organizacyjnych.