Dostosowujemy organizacyjnie ośrodek i jego kadrę do wdrażanego modelu

W nowym roku kontynuowany jest nasz projekt “Komplementarni w działaniu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

W ramach zadania 2 projektu –  jakim jest wdrożenie wypracowanych rozwiązań –  wyposażono stanowiska pracy pracowników socjalnych w meble biurowe.

Zatrudniono, wyłonionych w ramach otwartego konkursu, 3 pracowników socjalnych do Zespołu ds. usług.

Wykonano niezbędne prace remontowe pomieszczeń.