Diagnozy kompetencji pracowników

W sierpniu 2018 r. rozpoczęły się przygotowania do diagnozy kompetencji pracowników. Będzie ona prowadzona przez eksperta, obejmie 120 pracowników.

Diagnoza ma wspomóc właściwy dobór pracowników do nowo tworzonych zespołów. Celem badania jest dopasowanie pracowników do stanowisk w Zespołach wyodrębnionych w nowej strukturze organizacyjnej. Służyć ma temu specjalnie utworzone  narzędzie elektroniczne.

Dodatkowo elementem badania jest stworzenie raportów indywidualnych wynikających z diagnozy, udział ekspertów w spotkaniach konsultacyjnych w celu opracowania profili kompetencji, raport zbiorczy zawierający rekomendacje stanowisk dla osób do poszczególny Zespołów.