Wykaz placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Częstochowy

Baza placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Częstochowy

Lp

Nazwa organu prowadzącego Placówkę

Adres organu prowadzącego Placówkę

Nazwa Placówki,

forma placówki

zgodnie z wydanym zezwoleniem

Adres Placówki

1

Fundacja Chrześcijańska „ADULLAM”

ul. Krakowska 34

34 365 38 30

biuro@adullam.pl

Świetlica z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży „Życie poza szkołą”

Forma:

specjalistyczna

ul. Krakowska 34

34 365 38 30

biuro@adullam.pl

2

Częstochowskie Towarzystwo Ognisk Wychowawczych

ul. Warszawska 13

530 304 308

m.kania@autograf.pl

Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa

„Nasza Dziupla”

Forma:

opiekuńcza

ul. Warszawska 13

502 741 525

arleta1968@wp.pl

3

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba”

ul. Krakowska 80 bl. 3

34 368 31 92

poczta@skraweknieba.com.pl

Młodzieżowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Skrawek Nieba”

Forma:

opiekuńcza i specjalistyczna

ul. Krakowska 80 bl. 3

34 368 31 92

skraweknieba@gmail.com

4

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej

ul. Rejtana 7b

34 363 97 54

biuro@cztps.eu

Świetlica Socjoterapeutyczna „Ludki z Blaszanej Budki”

Forma:

specjalistyczna

ul. Bardowskiego 60

34 371 09 30

biuro@cztps.eu

5

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

al. Pokoju 12

505 104 633

mzpm@o2.pl

Placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej

Forma:

specjalistyczna

al. Pokoju 12

505 104 633

mzpm@o2.pl

6

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Okręgowy

ul. Nowowiejskiego 15

34 324 47 50

biuro@tpdoo.org

Świetlica Socjoterapeutyczna

Forma:

specjalistyczna

ul. Nowowiejskiego 15

34 324 47 50

biuro@tpdoo.org

7

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie

ul. Krasińskiego 11a

34 361 46 60

pkps.czestochowa@wp.pl

„Radosny Dom”

Forma:

opiekuńcza

ul. Krasińskiego 11a

34 361 46 60

radosnydom22@wp.pl

8

Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu

ul. Nałkowskiej 11

693 118 246

cspozpa@wp.pl

Świetlica Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży z autyzmem

Forma:

specjalistyczna

ul. Nałkowskiej 11

605 853 323

cspozpa@wp.pl

9

Częstochowskie Towarzystwo Ognisk Wychowawczych

ul. Warszawska 13

530 304 308

m.kania@autograf.pl

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

„Otwarte Drzwi”

Forma:

opiekuńcza

ul. Warszawska 13

530 304 308

m.kania@autograf.pl

10

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy

ul. Nowowiejskiego 15

34 324 47 50

biuro@tpdoo.org

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

Nr 1

Forma:

opiekuńcza

ul. Sikorskiego 56

34 324 47 50

biuro@tpdoo.org

11

ZHP Chorągiew Śląska

Hufiec Częstochowa

ul. Wilsona 34

504-198-815

hufiec@czestochowa.zhp.pl

Ognisko Wychowawcze „Skaut 2”

Forma:

opiekuńcza

ul. Żabia 1

509-250-469

hufiec@czestochowa.zhp.pl

12

ZHP Chorągiew Śląska

Hufiec Częstochowa

ul. Wilsona 34

504-198-815

hufiec@czestochowa.zhp.pl

Ognisko Wychowawcze „Skaut 3”

Forma:

opiekuńcza

ul. Powstańców

Warszawy 144a

791 242 575

hufiec@czestochowa.zhp.pl

13

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Okręgowy

ul. Nowowiejskiego 15

34 324 47 50

biuro@tpdoo.org

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

Nr 2

Forma:

opiekuńcza

ul. Kwiatkowskiego 3/1

34 324 47 50

biuro@tpdoo.org

14

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Okręgowy

ul. Nowowiejskiego 15

34 324 47 50

biuro@tpdoo.org

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

Nr 4

Forma:

opiekuńcza

ul. Ludowa 58

34 324 47 50

biuro@tpdoo.org

15

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

ul. Staszica 5

34 368 05 82

caritas@caritas.czest.pl

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza

im. Jana Pawła II

Forma:

opiekuńcza

ul. Rapackiego 3/5

506-394-611

caritas@caritas.czest.pl

16

Rzymskokatolicka Parafia

p.w. św. Maksymiliana Kolbe

ul. Starzyńskiego 11

34 362 25 07

swmaksymilian@swmaksymilian.pl

Katolickie Ognisko Wychowawcze

przy Parafii Św. Maksymiliana Kolbe

Forma:

opiekuńcza

ul. Starzyńskiego 11

34 362 25 07

swmaksymilian@swmaksymilian.pl

17

Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy

al. Niepodległości 20/22

34 389 25 88

tos_ohp@interia.pl

Świetlica Środowiskowa

Forma:

opiekuńcza

ul. Tkacka 5a

34 389 25 88

tos_ohp@interia.pl

18

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

ul. Waszyngtona 69/71

509 774 987

iwonaciesielska@op.pl

Klub Środowiskowy

„Parasol”

Forma:

opiekuńcza

ul. Dąbkowskiego 39/41

693 571 988

beata.sob@op.pl

19

Polski Związek Niewidomych

Okręg Śląski

Polski Związek Niewidomych

Okręg Śląski

41-500 Chorzów, ul. Katowicka 77

32 771 09 22

slaski@pzn.org.pl

Ośrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej

Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie

Forma:

specjalistyczna

al. Pokoju 13

570-889-002

sekretariat@pzn-czestochowa.idsl.pl

20

Parafia Katolicka Zesłania Ducha Świętego

ul. Gajowa 2/6

609 055 045

romlo@parafia.org

Katolickie Ognisko Wychowawcze Zesłania Ducha Świętego

ul. Gajowa 2/6

609 055 045

romlo@parafia.org

21

Rzymskokatolicka Parafia św. Floriana

ul. Limanowskiego 120

501-359-649

parafia-florian@wp.pl

Katolickie Ognisko Wychowawcze „FLORIANUM”

Forma:

opiekuńcza

ul. Limanowskiego 120

660-127-132

parafia-florian@wp.pl

22

Katolicka Parafia św. Melchiora Grodzieckiego

ul. Ossowskiego 9

603-387-999

melgro@wp.pl

Katolickie Ognisko Wychowawcze Św. Melchiora Grodzieckiego

Forma:

opiekuńcza

ul. Ossowskiego 9

603-387-999

melgro@wp.pl

23

Fundacja “TWÓJ ROZWÓJ”

ul. Focha 19 lok. 21

tel. 602 137 190

pszczolki2003@o2.pl

Klub “Pszczółki”

Forma: opiekuńcza

al. Pokoju 5

tel. 602 137 190

pszczolki2003@o2.pl