Specjalistyczne poradnictwo prawne

poradnictwo prawneMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie prowadzi specjalistyczne poradnictwo prawne. Poradnictwo specjalistyczne jest świadczone wszystkim osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych (nie jest konieczne korzystanie z pomocy społecznej czy innych świadczeń realizowanych przez MOPS), bez względu na posiadany dochód. Porad udziela radca prawny Artur Wiktorowicz, w pok. 8, we wtorki od godz. 8:15 do godz. 10:15 Zakres i tematyka poradnictwa obejmuje udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu: 1) prawa rodzinnego i opiekuńczego, 2) zabezpieczenia społecznego, 3) ochrony praw lokatorów