Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie zapewnia fachową pomoc świadczoną przez certyfikowanych specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej:

34 366 31 21 (telefon  czynny 24 godziny na dobę) 

Jak pomagamy?
TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA W NURCIE TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH
 •  terapia z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie
 • terapia z osobami stosującymi przemoc w rodzinie
KONSULTACJE DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE
KONSULTACJE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE
KONSULTACJE DLA OSÓB BĘDĄCYCH ŚWIADKAMI PRZEMOCY W RODZINIE
REALIZACJA PROCEDURY “NIEBIESKIE KARTY”
WSPÓŁPRACA I KONSULTACJE DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZAWODOWO PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE
Komu pomagamy?

Pomoc jest udzielana bezpłatnie, skierowana jest do mieszkańców Gminy i Miasta Częstochowy.

Jak skorzystać z pomocy oferowanej przez MOPS?

Osoby, które chcą skorzystać z wymienionych form wsparcia proszone są o kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 

34 311 70 52   lub    34 311 70 53

SPECJALIŚCI DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PRACOWNICY SOCJALNI PRACUJĄCY Z OSOBAMI DOŚWIADCZAJĄCYMI PRZEMOCY W RODZINIE

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY

można zgłosić się też osobiście (w związku z sytuacją epidemiczną prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny).

Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Kopernika 4, 42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 311 70 52 / 34 311 70 53

Przemoc dotyka wielu osób, na różne sposoby!

JEŻELI ZDARZA CI SIĘ, ŻE KTOŚ BLISKI

POPYCHA CIĘ
ZABIERA PIENIĄDZE NISZCZY TWOJE RZECZY
WYŚMIEWA OBRZUCA OBELGAMI
GROZI, ŻE CIĘ ZABIJE
BIJE
SZARPIE
OBWINIA CIEBIE ZA SWOJE PRZEMOCOWE ZACHOWANIE
ZMUSZA CIĘ DO ROBIENIA RZECZY, KTÓRE SĄ PONIŻAJĄCE I NIEPRZYJEMNE

PRAWDOPODOBNIE DOZNAJESZ PRZEMOCY

Gdzie oprócz MOPS możesz otrzymać pomoc?
 • Policja – tel.  997 lub 112

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  ul. Nowowiejskiego 24, tel. 34 324 34 43;

 • Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Rejtana 7B, tel. 34 366 31 21;

 • Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi ul. Sikorskiego 78, tel. 34 361 39 96;

 • Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem ETOH, al. Pokoju 12, tel. 730 876 600.

Linie telefoniczne

O problemie możesz porozmawiać zachowując anonimowość pod numerami:

 • Niebieska Linia 22 668 70 00
 • Częstochowski Telefon Zaufania 34 366 49 88, 192-88

Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, problem przemocy dotyczy Ciebie lub Twoich rówieśników, możesz skorzystać z:

 • bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

 • pomoc Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Pamiętaj, nie musisz radzić sobie sam z problemem przemocy! Przełam milczenie, poproś o pomoc!

Procedura Niebieskiej Karty

Procedura “Niebieskie Karty” obejmuje czynności podejmowane i realizowane przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury “Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie przez osobę uprawnioną np. policjanta, pracownika pomocy społecznej czy ochrony zdrowie lub oświaty formularza „Niebieska Karta – A” – w przypadku, gdy w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych pojawią się podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub gdy takiego zgłoszenia dokona członek rodziny lub osoba będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury “Niebieskie Karty” nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Wszelkie działania podejmowane w ramach procedury Niebieskiej Karty mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom rodziny dotkniętej przemocą.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Częstochowy

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Częstochowy został powołany przez Prezydenta Miasta Częstochowy.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie, Policji, Kuratorskiej Służby Sądowej w Częstochowie, Prokuratury w Częstochowie, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego zobowiązani są:

 • do udzielania pomocy osobie doświadczającej przemocy w rodzinie,

 • diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą,

 • podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie,

 • opracowują indywidualny plan pomocy dla rodziny dotkniętej przemocą,

 • współpracują z instytucjami zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie,

 • organizują kampanie społeczne, konferencje w celu podniesienia świadomości społecznej dotyczącej problemu przemocy w rodzinie,

 • prowadzą działalność edukacyjną skierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej oraz profesjonalistów pracujących z osobami doświadczającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc w rodzinie.