Sprawienie pogrzebu

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

Sprawienie pogrzebu, w przypadku kiedy osoba zmarła jest samotna lub rodzina nie jest w stanie sprawić pogrzebu we własnym zakresie, nie posiada prawa do zasiłku pogrzebowego.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki

Dokumenty które należy złożyć

Informacja o zgonie (policja, instytucje służby zdrowia, prokurator, środowisko lokalne)

Miejsce złożenia dokumentów
  • RZPS 1 – Częstochowa, Niepodległości 20/22 tel. 34 370 94 04
  • RZPS 2 – Częstochowa. Staszica 10 tel. 34 344 49 44 – 47
  • POW 2 – tel. 34 372 42 00
  • osoby bezdomne – Częstochowa, Nowowiejskiego 34 tel. 34 324 38 22
Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1507 z póź. zm.)