Przeciwdziałanie bezdomności

W tej zakładce przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące możliwości pomocy osobom bezdomnym,  przebywającym na terenie miasta Częstochowy.

TELEFONY INTERWENCYJNE I ALARMOWE

0 800 100 022 - bezpłatna infolinia w Województwie Śląskim

112 - numer alarmowy

Interwencja kryzysowa:

(34) 378 51 01 (02) - Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie

0 800 579 997 (0 800 KRYZYS) – numer bezpłatny z tel. stacjonarnych

987 bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych
(połączenia bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych), pod tym numerem można uzyskać informacje o lokalnych instytucjach udzielających pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia

Służby porządkowe:

986 - Straż Miejska w Częstochowie

997 - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Ochrona zdrowia:

999 - Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

KIEROWANIE OSÓB BEZDOMNYCH DO PLACÓWEK

Po rozeznaniu sprawy odpowiednie służby (streetworkerzy, funkcjonariusze Policji lub Straży Miejskiej) kierują osoby bezdomne do:

 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
  Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności, ul. Nowowiejskiego 26,

 • placówek dla osób bezdomnych
  (w tym dla osób bezdomnych wymagających opieki, w miarę posiadanych wolnych miejsc),

 • szpitala, osoby wymagające pomocy lekarskiej,

 • Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie – Izby Wytrzeźwień,
  ul. Sikorskiego 78, tel. (034) 361 38 82
  (osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób).

ZASADY UDZIELANEJ POMOCY

W czasie pobytu w ośrodku wsparcia, osoba bezdomna otrzymuje :

 • w schronisku, placówce dla osób bezdomnych – schronienie, gorący gorący posiłek oraz możliwość skorzystania z węzła sanitarnego i pralni,

 • w przytulisku - pobyt całodobowy, 3 posiłki, w tym jeden gorący, środki czystości oraz możliwość skorzystania z węzła sanitarnego i pralni,

 • w ogrzewalni - możliwość spędzenia nocy, skorzystania z łaźni, zmiany odzieży, otrzymania środków czystości, gorącej herbaty.

  Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sekcję ds. Przeciwdziałania Bezdomności w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 26 w ramach pomocy osobom bezdomnym:
 • wydawanie przez pracowników socjalnych skierowań, umożliwiających korzystanie z pobytu w jednej z placówek dla bezdomnych, w tym informowanie o możliwości skorzystania z Ogrzewalni Miejskiej przy ul. Sikorskiego 78a,

 • umożliwienie skorzystania z posiłku w jadłodajni oraz innej pomocy doraźnej w placówkach pomocy doraźnej na terenie miasta Częstochowy (zgodnie z załącznikiem),
 • potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, umożliwiających korzystanie z placówek służby zdrowia,
 • udzielanie wsparcia w postaci finansowej bądź rzeczowej (paczki czystościowe, paczki żywnościowe).
STREETWORKING

Na terenie miasta Częstochowy streetworkerzy (stosownie do potrzeb) w asyście funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej na bieżąco monitorują miejsca niemieszkalne, w których przebywają osoby bezdomne tj. ogródki działkowe, altany, piwnice, klatki schodowe, pustostany, kanały ciepłownicze.

Po dokonaniu oceny sytuacji osoby bezdomnej pod kątem zagrożenia zdrowia lub życia, informują o możliwości uzyskania wsparcia w placówkach dla osób bezdomnych i kierują do Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego 26.

W uzasadnionych sytuacjach wezwane zostaje Pogotowie Ratunkowe. W sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza w godzinach nocnych, osoby bezdomne mogą zostać umieszczone w Ogrzewalni Miejskiej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 78a.

 

Przeciwdziałanie bezdomności

Załączniki do pobrania