Utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu „Aktywny samorząd”.
Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, która posiada aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, (a w przypadku dzieci do 16 r.ż – orzeczenie o niepełnosprawności) i która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Terminy i sposób załatwiania sprawy

Wnioski są przyjmowane w terminie od 1.04.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zakończeniu naboru i otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty, które należy złożyć
  • Wypełniony druk wniosku Icon of Wniosek MIP Wniosek MIP (55.0 KiB), Icon of wniosek MIO wniosek MIO (56.3 KiB)
  • wkładka do wniosku Icon of Wkładka C 2 Wkładka C 2 (57.0 KiB)
  • oświadczenie o dochodach Icon of 10. Zał.1do wniosku-ośw.o dochodach 10. Zał.1do wniosku-ośw.o dochodach (29.0 KiB)
  • oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych Icon of Oświadczenie O Przetwarzaniu Danych Osobowych Oświadczenie O Przetwarzaniu Danych Osobowych (18.5 KiB)
  • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego lub (w przypadku dzieci do 16 r.ż) – orzeczenia o niepełnosprawności oraz oryginał do wglądu.
  • faktura pro-forma dotycząca kosztu części zamiennych i/lub wykonania usługi w celu utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka.
Miejsce złożenia dokumentów

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

al. Niepodległości 20/22 pok. 18

tel. 34 363 18 19

Dodatkowe informacje

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 3 500,00 zł. Udział własny nie jest wymagany.

Podstawa prawna
Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.