Dofinansowanie zakupu oprzyrządowania do samochodu

Dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego przez osobę z niepełnosprawnością samochodu.
Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 r.ż – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu lub osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządów słuchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym – wymagane jest zatrudnienie.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wnioski są przyjmowane w terminie od 1.04.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zakończeniu naboru i otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty, które należy złożyć
  1. Wypełniony druk wniosku Icon of Wniosek MIP Wniosek MIP (55.0 KiB), Icon of wniosek MIO wniosek MIO (56.3 KiB)
  2. wkładka do wniosku Icon of Wkładka A 1,4 Wkładka A 1,4 (88.0 KiB)
  3. oświadczenie o dochodach Icon of 10. Zał.1do wniosku-ośw.o dochodach 10. Zał.1do wniosku-ośw.o dochodach (29.0 KiB)
  4. oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych Icon of Oświadczenie O Przetwarzaniu Danych Osobowych Oświadczenie O Przetwarzaniu Danych Osobowych (18.5 KiB)
  5. kopia orzeczenia o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo (w przypadku dzieci do 16 r.ż) orzeczenia o niepełnosprawności;
  6. faktura pro-forma dotycząca kosztu planowanej inwestycji;
  7. kopia dowodu rejestracyjnego samochodu posiadanego przez osobę niepełnosprawną lub przez jego współmałżonka, albo samochodu posiadanego przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka niepełnosprawnego.
Miejsce złożenia dokumentów

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

al. Niepodległości 20/22, pok. 18

tel. 34 363 18 19

Dodatkowe informacje

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000,00 zł lub 4 000,00 zł. Wymagany minimalny udział własny Wnioskodawcy wynosi 15 % wartości inwestycji.

Podstawa prawna
Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.