Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego

Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu „Aktywny samorząd” sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, która w ramach programu „Aktywny samorząd” otrzymała w roku bieżącym lub w latach poprzednich dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wnioski są przyjmowane w terminie od 1.04.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zakończeniu naboru i otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty, które należy złożyć
Miejsce złożenia dokumentów

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

al. Niepodległości 20/22, pok. 18

tel. 34 363 18 19

Dodatkowe informacje

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

  • dla osoby głuchoniewidomej – 4 000,00 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3 000,00 zł,
  • dla pozostałych adresatów obszaru – 2 000,00 zł

.

Udział własny nie jest wymagany.

Podstawa prawna
Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.