Dofinansowanie sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku dizeci do 16 r.ż. – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu wzroku bądź dysfunkcję obydwu kończyn górnych lub osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządów słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wnioski są przyjmowane w terminie od 1.04.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zakończeniu naboru i otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty, które należy złożyć
Miejsce złożenia dokumentów

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

al. Niepodległości 20/22, pok. 18, tel. 34 363 18 19.

Dodatkowe informacje

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

  • w przypadku zakupu urządzeń z systemem Braile-a – 24 000,00 zł,
  • dla pozostałych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcja narządu wzroku – 9 000,00 zł,
  • dla osób z dysfunkcją kończyn górnych – 5 000,00 zł,
  • dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze wzroku – 6 000,00 zł,
  • dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i osób do 16 r. ż. z dysfunkcją narządu słuchu – 2 500,00 zł.

Wymagany minimalny udział własny Wnioskodawcy wynosi 10 % lub 30 %(dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu wzroku) wartości inwestycji.

Podstawa prawna
Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.