Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu lub osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wnioski są przyjmowane w terminie od 1.04.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zakończeniu naboru i otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty, które należy złożyć
Miejsce złożenia dokumentów

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

al. Niepodległości 20/22, pok. 18
tel. 34 363 18 19.

Dodatkowe informacje

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4 800,00 zł, w tym: koszty kursów i egzaminów kat. B 2 100,00 zł, pozostałe kategorie 3 500,00 zł; pozostałe koszty: zakwaterowanie, dojazdy, wyżywienie 2 800,00 zł, tłumacz migowy 500,00 zł. Wymagany minimalny udział własny Wnioskodawcy wynosi 25 % wartości inwestycji.

Podstawa prawna
Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.