Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 267) złożenie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W związku z powyższym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP. Elektroniczna Skrzynka Podawcza – ePUAP   System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP Istnieje możliwość złożenia elektronicznego wniosku o przyznanie świadczenia za pomocą platformy SEKAP. Należy wówczas w katalogu usług wybrać: Zdrowie i Sprawy Społeczne, a jako odbiorcę wniosku wskazać Urząd Miasta Częstochowy. Serwis SEKAP dostępny jest pod adresem: http://www.sekap.pl   Portal Emp@tia za pomocą portalu Emp@tia, dostępnego pod adresem http://www.empatia.mpips.gov.pl, mogą Państwo złożyć wybrany wniosek z obszaru Pomoc Społeczna drogą elektroniczną przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego wchodząc na zakładkę eWnioski.
 
logo empatiaPUAPSEKAP