DOSL Podjasnogórska. Wystawa malarstwa Doroty Supkowskiej pt.: „Barwne Podróże”

DOSL Podjasnogórska - wystawa malarska

W DOSL Podjasnogórska spotykamy się we wtorki od godz.12.00 na cotygodniowej „Kawiarence”, gdzie omawiamy wszystkie dotyczące nas sprawy i planujemy przyszłe zajęcia.
W minionym tygodniu byliśmy również na wystawie malarstwa Doroty Supkowskiej pt.: „Barwne Podróże”. Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestniczenia w naszych zajęciach! Można dołączyć w każdej chwili. Animator lokalny – tel. 572 376 671.