DOSL Podjasnogórska. O pieczy zastępczej edukacyjnie

W DOSL PODJASNOGÓRSKA przy ul.Pułaskiego 59/65 odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące rodzin zastępczych z okazji DNI RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO.
Specjaliści opowiedzieli nam czym są rodziny zastępcze, jaką pełnią rolę oraz kto może zostać rodzicem zastępczym i jak stworzyć taką rodzinę.
Dziękujemy!