DOSL Podajsnogórska. Spotkania z policjantami

DOSL Podjasnogórska. Nasi Mieszkańcy i Mieszkanki wzięli udział w kolejnym ciekawym spotkaniu z Policjantami.
Rozmawialiśmy o bezpiecznym poruszaniu się na drogach.
Następne spotkanie z przedstawicielami Policji odbędzie się już w listopadzie.Zapraszamy serdecznie.
Animator lokalny – tel.572 376 671.