DOSL Lisiniec. Trening umiejętności psychospołecznych

Podczas ostatniego spotkania Treningu Umiejętności Psychospołecznych w DOSL Lisiniec, poruszaliśmy temat poszukiwania pracy oraz trudności napotykanych podczas rozmów kwalifikacyjnych.
Osoby poszukujące pracy zapraszamy do kontaktu z animatorem lokalnym tel. 572 377 071.