DOSL Lisiniec. Spotkanie edukacyjne dotyczące rodzin zastępczych za nami

DOSL LISINIEC. Spotkanie edukacyjne dotyczące rodzin zastępczych z okazji Dni Rodzicielstwa Zastępczego odbyło w Szkole Podstawowej nr 37, ul. Wielkoborska 54.
Uczestników spotkania informowaliśmy również o kolejnych działaniach ośrodka serdecznie zapraszając na następne cykliczne spotkania!
Przypominamy, że dołączyć do działań każdego DOSL można w dowolnym momencie!