DOSL Lisiniec. Nawiązaliśmy współpracę z DPS w dzielnicy

DOSL Lisiniec. Nawiązaliśmy współpracę z Domem Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów. 
W każdy piątek organizujemy zajęcia z mieszkańcami DPS.