DOSL Lisiniec. Kwiatowe dekoracje i zajęcia usprawniające pamięć

W ramach działań DOSL Lisiniec przygotowaliśmy kwiatowe dekoracje.
Natomiast podczas zajęć dla seniorów odbywających się w Szkole Podstawowej nr 37 rozwiązywaliśmy zadani i wykonywaliśmy ćwiczenia usprawniające pamięć.