DOSL Lisiniec. Kącik ogrodniczy. Wysiewanie warzyw

#DOSLLisiniec
#majówkęspędzamwdomu

Kącik Ogrodniczy

Warzywa podobnie jak ludzie mają swoje sympatie i antypatie.
Dlatego ważne jest, aby podczas sadzenia i wysiewania roślin
zwrócić uwagę na to, w jakim sąsiedztwie będą najlepiej rosły.😀