DOSL Lisiniec. Esperanto

#DOSLLisiniec Spotkania z językiem Esperanto to nie tylko nauka słów i śpiewanie piosenek, ale również troszkę gramatyki, która pozwala nam swobodnie wypowiadać się w każdym języku. U nas w tym tygodniu królowały czasowniki, rzeczowniki i przymiotniki . Szczegółowych informacji dotyczących oferty DOSL Lisiniec udziela Animator Lokalny tel. 572 377 071