DOSL Lisiniec. Bezpiecznie każdego dnia

#DOSLLisiniec
Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych kwestii naszego życia. Kiedy jesteśmy mai bezpieczeństwo zapewniają nam rodzice, gdy dorastamy sami dbamy o swoje bezpieczeństwo unikając niebezpiecznych sytuacji, natomiast kiedy się starzejemy to nasi bliscy powinni dbać o nasze bezpieczeństwo. Jednak przez całe życie na ludzi czekają różne niebezpieczne sytuacje, dlatego w minionym Tygodniu Kobiet wspólnie z dzielnicowymi poruszyliśmy temat bezpieczeństwa oraz sposobów, co zrobić kiedy ktoś chce nas oszukać w popularnej w ostatnim czasie metodzie „na wnuczka”. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo naszych bliskich jest najcenniejsze, dlatego zadbajmy żeby byli dobrze poinformowani o sposobach, jakich mogą użyć oszuści podszywając się pod członka rodziny, policjanta czy pracownika elektrowni.