DOSL Grabówka. Zapraszamy na spotkania osoby poszukujące pracy

#DOSLGrabówka Zapraszamy osoby poszukujące poszukujących pracy.
Oferujemy możliwość podjęcia staży zawodowych oraz konsultacje z doradcą zawodowym!