DOSL Grabówka. Zajęcia z trenerem umiejętności psychospołecznych

W DOSL Grabówka odbyły się zajęcia, z trenerem umiejętności psychospołecznych, podczas których nasi uczestnicy mogli porozmawiać o problemach życiowych oraz nurtujących ich zagadnieniach z dziedziny psychologii. Zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne spotkanie – 11 lipca 2019 r. do Szkoły Podstawowej 29 przy ulicy Św. Rocha 247.