DOSL Grabówka. Spotkanie z mieszkańcami w terenie

Animator lokalny #DOSLGrabówka częstował mieszkańców naszej dzielnicy pysznym paczkami, a przy okazji można było porozmawiać na temat oferty DOSL.
Zapraszamy do odwiedzania naszego ośrodka, także osoby, które jeszcze nie uczęszczają na zajęcia. Można dołączyć w każdej chwili!