DOSL Grabówka. Spotkania w plenerze

DOSL Grabówka . Jedno z naszych spotkań z mieszkańcami dzielnicy w plenerze, na terenie przychodni lekarskiej NZOZ. Rozmawialiśmy o potrzebach i i ofercie naszego projektu.
Zapraszam wszystkich mieszkańców na kolejne spotkania.