DOSL Grabówka. O poczuciu własnej wartości w kontekście rynku pracy rozmawialiśmy z trenerem umiejętności psychospołecznych

DOSL Grabówka. Podczas naszych spotkań łączymy przyjemne z pożytecznym – dziś mieliśmy możliwość rozmowy z trenerem umiejętności psychospołecznych. Tematem warsztatu było “Poczucie własnej wartości, a skuteczność na rynku pracy”.
Zajęcia dają naszym uczestnikom dużą motywację. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do włączenia się w działania naszego DOSL. 😀