DOSL Dźbów Tydzień Kobiet zaczynamy od spotkania dotyczącego przemocy i tego jak na nią reagować

W DOSL Dźbów TYDZIEŃ KOBIET zaczynamy od zwrócenia uwagi Mieszkanek i Mieszkańców dzielnicy na problem przemocy wobec kobiet.
Dziękujemy serdecznie za zaangażowanie dyrekcji, pedagogom i młodzieży ze  Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie. Dziękujemy także dzielnicowemu z Komisariatu Policji II w Częstochowie za świetny wykład uświadamiający, że można i warto szukać pomocy, reagować i stawać w obronie osób doznających przemocy.
Dyskusję rozpoczęliśmy od mocnej, ale i niezwykle potrzebnej kampanii społecznej #KochamSzanuję #KochamNiebiję