DOSL Dźbów. Razem przeciwko mowie nienawiści w Internecie

Dzisiejsze spotkanie w #DOSLDźbów rozpoczęła kampania #WhyWeHate, której celem jest zwrócenie uwagi na problem mowy nienawiści w Internecie. Śmiech, niedowierzanie, ból, łzy – takie są reakcje na słowa, które najczęściej pisane były zza bezpiecznej zasłony ekranu komputera czy telefonu, ale celowały w konkretne osoby.

Dziękujemy za zaangażowanie przedstawicielom młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie oraz dzielnicowemu sierż. szt. Januszowi Zbień z Komisariatu Policji II w Częstochowie za wykład uświadamiający, jakie są konsekwencje hejtu.

Animatorka lokalna #DOSLDźbów zwróciła uwagę młodzieży na potrzebę reagowania na hejt, kiedy jesteśmy jego świadkiem i zwrócenie uwagi na to, że w Internecie nikt nie jest w pełni anonimowy.

przeciwko mowie nienawiści