DOSL Dźbów. Przestrzegajmy zasad, by uchronić się przed wirusem – dystans

#DOSLDźbów
Drodzy Mieszkanki i Mieszkańcy dzielnicy Dźbów!

Pamiętajcie jak ważnym jest, aby w okresie pandemii SARS-CoV-2 każdy z nas stosował się do najnowszych zaleceń, szczególnie w zakresie zachowania bezpiecznej odległości.