DOSL Dźbów. Przemoc? Słyszysz, reaguj

#DOSLDźbów.

Słyszysz? Reaguj. Możesz uratować czyjeś życie.

#razemalezdalnie