DOSL Dźbów. Dzielnicowy spotkał się z Mieszkańcami i Mieszkankami

W DOSL Dźbów kolejny dyżur dzielnicowego!
Masz problem? Potrzebujesz konsultacji z Policją? W Dźbowie dzielnicowy jest bliżej ludzi.
Zapraszamy w każdą środę – od godz. 10:00 do 12:00 – DOSL Dźbów przy ul. Rydla 4.