DOSL Dźbów. Spotkanie z inspektorem danych osobowych

W #DOSLDźbów odbyło się spotkanie z Inspektorem Danych Osobowych, który wprowadził Mieszkanki i Mieszkańców szczegółowo we wszystkie aspekty związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych.
Dziękujemy wszystkim za obecność i aktywny udział w zajęciach!