W niedzielę wszystkie Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnej wzięły udział w Pikniku Rodzinnym Organizacji Pozarządowych.  
Dziękujemy za odwiedzanie naszego stoiska, rozmowy i pomysły, wspólne animacje, a także inspirowanie nas do dalszych działań na rzecz poszczególnych dzielnic.
Dziękujemy Fundacji dla Rozwoju za profesjonalną organizację spójnej prezentacji DOSL i całego stoiska:) a DOSLom za świetną współpracę – także w wymiarze “międzydzielnicowym” 
Wszystkie Mieszkanki i Mieszkańców zapraszamy do odwiedzenia naszych DOSL i kontaktu z animatorami.