Za nami 2018 rok. W Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnej prowadzonych przez MOPS to był  czas intensywnej pracy w siedmiu dzielnicach naszego miasta, by objąć mieszkańców działaniami organizowania społeczności lokalnej.
Skupiliśmy się na przygotowaniu diagnoz społeczności lokalnej, zagospodarowaniu przestrzeni w dzielnicach pod nasze działania, a także na niezliczonych rozmowach ze społecznością lokalną o potrzebach, oczekiwaniach i wspólnych planach w ramach OSL. 
Jeździliśmy londyńczykiem promując działalność DOSL, braliśmy udział w spotkaniach w dzielnicach oraz u naszych Partnerów, wspieraliśmy mieszkańców podczas akcji realizowanych przez organizacje partnerskie m.in. „Mikoła z ulicy Karkowskiej”, „Jasne, że Święty Mikołaj”, a także braliśmy udział w „Mopsołajkach” dla dzieci z rodzin objętych wsparciem MOPS.