Dofinansowanie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Dofinansowanie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.
Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, która posiada znaczny  stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 r.ż – orzeczenie o niepełnosprawności), która ma dysfunkcję narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wnioski są przyjmowane w terminie od 1.04.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zakończeniu naboru i otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty, które należy złożyć
  1. Wypełniony druk wniosku Icon of Wniosek MIP Wniosek MIP (55.0 KiB), Icon of wniosek MIO wniosek MIO (56.3 KiB)
  2. wkładka do wniosku Icon of Wkładka C 5 Wkładka C 5 (68.0 KiB)
  3. oświadczenie o dochodach Icon of 10. Zał.1do wniosku-ośw.o dochodach 10. Zał.1do wniosku-ośw.o dochodach (29.0 KiB)
  4. oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych Icon of Oświadczenie O Przetwarzaniu Danych Osobowych Oświadczenie O Przetwarzaniu Danych Osobowych (18.5 KiB)
  5. kopia orzeczenia o znacznym  stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo (w przypadku dzieci do 16 r.ż) orzeczenia o niepełnosprawności;
  6. faktura pro-forma dotycząca kosztu planowanej inwestycji;
  7. zaświadczenie lekarskie Icon of Zał.2c Do Wniosku Zas Lekar C 5 Zał.2c Do Wniosku Zas Lekar C 5 (35.5 KiB)
Miejsce złożenia dokumentów

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

al. Niepodległości 20/22, pok. 18

tel. 34 363 18 19

Dodatkowe informacje

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 000,00 zł. Wymagany minimalny udział własny Wnioskodawcy wynosi 35 % wartości inwestycji.

Podstawa prawna
Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.