Dofinansowanie pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

Dofinansowanie pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.
Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, która zakupiła w ramach programu sprzęt elektroniczny, posiada orzeczenie o niepełnosprawności – do 16 r. ż. lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wnioski są przyjmowane w terminie od 1.04.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zakończeniu naboru i otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty, które należy złożyć
  1. Wypełniony druk wniosku Icon of Wniosek MIP Wniosek MIP (55.0 KiB), Icon of wniosek MIO wniosek MIO (56.3 KiB)
  2. wkładka do wniosku Icon of Wkładka B 5 Wkładka B 5 (53.5 KiB)
  3. oświadczenie o dochodach Icon of 10. Zał.1do wniosku-ośw.o dochodach 10. Zał.1do wniosku-ośw.o dochodach (29.0 KiB)
  4. oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych Icon of Oświadczenie O Przetwarzaniu Danych Osobowych Oświadczenie O Przetwarzaniu Danych Osobowych (18.5 KiB)
  5. kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo (w przypadku dzieci do 16 r.ż) orzeczenia o niepełnosprawności;
Miejsce złożenia dokumentów

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

al. Niepodległości 20/22, pok. 18

tel. 34 363 18 19

Dodatkowe informacje

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 500,00 zł. Wymagany minimalny udział własny Wnioskodawcy wynosi 10 % wartości inwestycji.

Podstawa prawna
Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.