Tytuł Lady D. 2021 dla pracującej w naszym ośrodku Pani Agnieszki Dybeł

✅Pracująca w naszym ośrodku Agnieszka Dybeł – częstochowską laureatką “Konkursu Lady D”.
✅Serdecznie gratulujemy i pękamy z dumy, że mamy przyjemność współpracować z tak wyjątkową i aktywną osobą.
✅“Ideą konkursu jest promowanie niezwykłych kobiet, które mimo zmagania się z niepełnosprawnością osiągają życiowe sukcesy, realizują pasje, są inspiracją, oparciem i wzorem dla innych”. Organizatorem konkursu jest poseł Marek Plura.
✅Pani Agnieszka Dybeł pracuje w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie, działającym w strukturach Miejskiego Pomocy Społecznej w Częstochowie.
▪️Jest oligofrenopedagogiem i neuroterapeutą, prowadzi indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne przy wykorzystaniu różnorodnych metod terapeutycznych m.in metoda Delacato, terapia ręki, stymulacja Bazalna, ortoptyka, integracja bilateralna, alternatywne metody komunikacji, masaż terapeutyczny, EEG Biofeedback i wiele innych.
▪️Systematycznie uczestniczy w kursach i warsztatach, stale podnosi kwalifikacje zawodowe aby jeszcze efektywniej wspierać rozwój dzieci z niepełnosprawnością.
▪️Angażuje się w liczne imprezy kulturalne i edukacyjne odbywające się na terenie ośrodka, jak również poza nim.