Ośrodek Konsultacji i Poradnictwa

infoW ramach Ośrodka Konsultacji i Poradnictwa oferujemy:

 • wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonowania dziecka, na podstawie której ustalamy odpowiednie formy pomocy dziecku i rodzinie;

 • nieodpłatne indywidualne zajęcia wspomagające rozwój prowadzone przez psychologa, logopedę, pedagoga (po wcześniejszym ustaleniu terminu),

 • instruktaż dla rodziców – uczestnicząc w zajęciach rodzice mogą opanowywać praktyczne umiejętności potrzebne do wspomagania rozwoju dziecka; poznawać zabawy i ćwiczenia dostosowane do jego indywidualnych potrzeb i możliwości;

 • porady i konsultacje dla rodziców mające na celu dostarczenie rodzicom i opiekunom informacji dotyczących problemów rozwojowych i możliwości ich dziecka; dostępnych metod stymulacji rozwoju; oferty różnych placówek pomocowych i oświatowych. Udzielamy również wsparcia w budowaniu kontaktu i komunikacji z dzieckiem; odpowiedniej organizacji najbliższego otoczenia dziecka, tak by odpowiednio stymulowało jego rozwój.

DLA KOGO?

Z usług Centrum mogą korzystać tylko mieszkańcy Częstochowy.popr_osrodek-konsultacji-i-poradnictwa-3

Prowadzimy nieodpłatne indywidualne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat.

W ramach pracy ośrodka obejmujemy opieką dzieci:

  • zagrożone niepełnosprawnością,
  • z ogólnymi zaburzeniami ruchowymi
  • z ogólnymi zaburzeniami psychoruchowymi
  • z mikrodeficytami rozwoju (parcjalne uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego)
  • z grupy ryzyka: popr_osrodek-konsultacji-i-poradnictwa-2
 • przykładowe czynniki ryzyka podczas ciąży: choroby matki- zakażenia, infekcje wirusowe, cukrzyca; przedłużający się stres; spożywanie przez rodziców różnego rodzaju używek; konflikt serologiczny; ciąża zagrożona; wskazanie do leżenia; nieprawidłowa pozycja płodu,
 • czynniki ryzyka związane z nieprawidłowym przebiegiem porodu: poród przedwczesny lub ponad dwa tygodnie po terminie; poród przez cesarskie ciecie, przy użyciu kleszczy lub z zastosowaniem specjalnego ucisku na brzuch matki; poród długotrwały; niedotlenienie okołoporodowe,
 • czynniki związane z okresem tuż po porodzie: zbyt niska lub zbyt wysoka masa urodzeniowa; problem z podjęciem samodzielnie czynności oddechowej; kilkutygodniowe przebywanie w inkubatorze; przedłużająca się żółtaczka; wynik w skali Apgar poniżej 7 pkt; antybiotykoterapia.

Orzeczenie o niepełnosprawności nie jest wymagane.

W JAKICH GODZINACH ?

zegarZajęcia indywidualne z pedagogiem, logopedą, psychologiem

 • od poniedziałku do piątku
 • w godzinach popołudniowych
 • zajęcia trwają ok. 45 min

zegarWielospecjalistyczne diagnozy funkcjonowania dziecka

 • w środy co dwa tygodnie
 • w godzinach od 14:00 do 18:00
 • po wcześniejszym ustaleniu terminu
 • zapraszamy szczególnie rodziców bardzo małych dzieci (0 -3 r. ż.).
ZASADY PRZYJĘĆ

infoKWALIFIKACJA DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

Dzieci kwalifikowane są do udziału w zajęciach indywidualnych na podstawie konsultacji z psychologiem i logopedą (nie jest wymagane skierowanie).

phoneUMAWIANIE KONSULTACJI

Na konsultacje indywidualne można umawiać się:

 • telefonicznie pod nr tel. 34 361 59 43
 • osobiście w siedzibie Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej 36 u psychologa lub logopedy.

infoODPŁATNOŚĆ

Konsultacje i zajęcia prowadzone w ramach Ośrodka Konsultacji i Poradnictwa są bezpłatne.

szczekaczkaKORZYSTANIE Z INNYCH FORM WSPARCIA

Objęcie dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w Centrum, nie wyklucza korzystania z innych ośrodków funkcjonujących w ramach NFZ oraz placówek oświatowych.