O Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu

Witamy na stronie Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie!
img_0030CENTRUM to ośrodek działający w strukturze MOPS w Częstochowie. Tworzy go szeroka grupa specjalistów, w skład której wchodzą: lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, psycholog, opiekun medyczny, fizjoterapeuci, logopedzi, pedagodzy oraz oligofrenopedagodzy. Kompetencje naszej kadry umożliwiają korzystanie z wieloprofilowej terapii dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową oraz umysłową.

Swoją opieką otaczamy również rodziców, dając im wsparcie oraz możliwość skorzystania z konsultacji, porad, a także zaprezentować pełny zakres ćwiczeń niezbędnych ich pociechom, które mogą kontynuować sami w domu.

Z usług Centrum mogą korzystać tylko mieszkańcy Częstochowy.

szczekaczkaPRAKTYKA REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZA „CENTRUM”
REALIZOWANA JEST W CZTERECH STRUKTURACH ORGANIZACYJNYCH

DOM  DZIENNEGO POBYTU IM. MISIA I MARGOLCI
OŚRODEK REHABILITACJI USPRAWNIAJĄCEJ
OŚRODEK KONSULTACJI I PORADNICTWA
KLUB DZIECKA I RODZICA “SŁONECZKO”

domekGdzie można nas znaleźć?

ul. Jasnogórska 36
42-202 Częstochowa, Polska
tel. 34 361 59 43

infoNaszym podopiecznym oferujemy diagnostykę oraz kompleksową pomoc w schorzeniach:

 • zespoły genetyczneklub-ulotka-1
 • wrodzone wady układu nerwowego (m.in. małogłowie, wodogłowie, przepuklina oponowo-rdzeniowa);
 • wrodzone wady narządu ruchu;
 • mózgowe porażenie dziecięce;
 • dzieci wymagające wsparcia w prawidłowym rozwoju m.in. z ciąży wysokiego ryzyka, wcześniactwo;
 • sprzężona niepełnosprawność;
 • niepełnosprawność ruchowa lub/i umysłowa o nieustalonej etiologii
  (np. dzieci będące w trakcie diagnozy);
 • choroby autoimmunologiczne (m.in. SM, ostre rozsiane zapalenie mózgu
  i rdzenia)
 • dzieci, które czasowo utraciły sprawność ruchową np. w wyniku wypadku.

Dzięki licznym metodom i sposobom prowadzenia indywidualnej terapii, ośrodek stara się zapewnić swoim pociechom zajęcia przygotowujące je do godnego i samodzielnego życia, bez barier i wykluczenia w społeczeństwie.

Jednak tylko dzięki Wam, Drogie Dzieci i Waszym osiągnięciom, na twarzach naszych specjalistów gości uśmiech
i odczuwamy wielką satysfakcję z prowadzonej terapii.