METODY REHABILITACYJNE

KINEZYTERAPIA

stopyPodstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Jej zadaniem jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji, np. społecznej.

Kinezyterapia dzieli się na miejscową i ogólną.

Miejscowa – dotyczy bezpośrednio narządu zmienionego chorobowo, składają się na nią:

 • ćwiczenia bierne – wykonywane przez kinezyterapeutę bez czynnego udziału chorego;

 • ćwiczenia izometryczne – czynne napinanie mięśni bez zmiany ich długości;

 • ćwiczenia czynno-bierne – ruch wykonywany jest biernie, natomiast pacjent czynnie rozluźnia mięśnie;

 • ćwiczenia samowspomagane – pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni;

 • ćwiczenia w odciążeniu – wykonywanie ruchu przy odciążeniu przez terapeutę lub system bloczkowy ćwiczonego odcinka ciała;

 • ćwiczenia czynne;

 • wyciągi;

 • ćwiczenia synergistyczne – pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni;

 • ćwiczenia oddechowe.

Ogólna – składa się z ćwiczeń części ciała nieobjętych chorobą:

 • ćwiczenia ogólnokondycyjne;

 • ćwiczenia w wodzie;

TERAPIA W ORTEZIE DYNAMICZNEJ DUNAG-02

stopy2Kombinezon DUNAG 02 jest  dynamiczną ortezą, w skład której wchodzą: spodenki, kamizelka oraz nakolanniki. Wszystkie części kombinezonu połączone są ze sobą poprzez system elastycznych konektorów, umocowanych  w taki sposób, aby wspomagać  funkcjonowanie wybranych grup mięśniowych. 

Kombinezon jest bezpiecznym narzędziem rehabilitacyjnym mającym na celu poprawę funkcji i przyspieszenie progresu prowadzonej terapii ruchowej, dobierany jest indywidualnie do potrzeb dziecka w oparciu o ocenę jakości  rozkładu napięcia posturalnego i analizę prezentowanych wzorców motorycznych.

Dzieci podczas ćwiczeń poprawiają poczucie własnego ciała, koordynację ruchową, poprzez zwiększony docisk na powierzchnie stawowe zwiększają odczucie grawitacji, normalizują napięcie mięśniowe, zwiększa się siła i wytrzymałość oraz utrwala prawidłowa postawa ciała i wzorce motoryczne.

METODA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

stopyMetoda ta polega na stymulowaniu układu nerwowego dziecka do prawidłowej pracy i lepszej organizacji. Dzieje się tak dzięki odpowiednio dobranym, celowym ćwiczeniom ruchowym i zadaniom terapeutycznym.

Terapia SI ma postać ,,naukowej zabawy”, w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Zajęcia odbywają się w dużej sali specjalnie do tego przystosowanej i wyposażonej w odpowiedni sprzęt, a ćwiczenia są dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka.

METODA NDT – BOBATH

stopy2Usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath jest szczególnie przydatne w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich biologiczny rytm dnia. Terapeuta uczy rodziców prawidłowego wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, karmienia, noszenia dziecka, czy zabawy z nim. W metodzie tej ćwiczy się całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu terapeuta dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane.

Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka, a jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu. Każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany i połączony z przemieszczaniem ciężaru ciała i środka ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie.

Mimo, że zajęcia prowadzi się najczęściej indywidualnie, ich celem jest zawsze przygotowanie dziecka do uczestniczenia w normalnym życiu rodzinnym i społecznym. To indywidualne podejście daje możliwość uwzględnienia potrzeb psychologicznych dziecka, stopnia jego sprawności, występujących zaburzeń, warunków rodzinnych i środowiskowych.

TERAPIA PNF (torowanie nerwowo-mięśniowe)

stopyPNF jest koncepcją posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym jej celem jest praca nad funkcją, której dziecko potrzebuje.

Siła mięśni, zakres ruchu – to, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Umożliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, a co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę.

Dziecko powinno być partnerem fizjoterapeuty, określającym zakres i granice działania, to ono ustala cele terapii, terapeuta ma w tym wypadku rolę doradczą. Dzięki takiemu podejściu pacjent nawet z dużą dysfunkcją zachowuje dobrą motywację i jest pozytywnie nastawiony do współpracy z terapeutą.

KINEZJOLOGY TAPING

stopy2Metoda ta opiera się na uregulowaniu napięcia mięśniowego w miejscu aplikacji taśmy. Wpływa przez to na zwiększenie zakresu ruchu mięśni oraz ich siły. Naklejanie plastrów powoduje, że skóra jest delikatnie naciągana, co jednocześnie zwiększa przestrzeń pomiędzy skórą właściwą a powięzią – błoną osłaniającą mięśnie i grupy mięśni. Dzięki temu usprawnia się praca układu limfatycznego: zwiększa się ilość i prędkość przepływającej limfy, usuwane są zastoiny, zmniejszają się stany zapalne oraz dochodzi do redukcji podskórnych krwiaków.

Poprawa mikrokrążenia automatycznie usprawnia również procesy biologiczne, chemiczne i fizyczne zachodzące w skórze. Ogromną zaletą kinesiotapingu jest także redukcja lub całkowite usunięcie bólu poprzez aktywację naturalnych dla organizmu procesów znieczulania endogennego – czyli mającego źródło wewnątrz organizmu. Plastry oddziałują bowiem na tzw. zakończenia Ruffiniego, będące receptorami bólu i czucia głębokiego. Odpowiednia aplikacja plastra wspomaga także korekcję niewłaściwej pozycji.

TERAPIA MANUALNA WEDŁUG KALTENBORNA I EVJENTHA

stopyMetoda ta jest wąską specjalizacją w obrębie fizjoterapii ukierunkowaną na ręczne badanie i leczenie pacjentów z tzw. dysfunkcjami narządu ruchu, a więc z bólem, przykurczem  i niestabilnością w obrębie stawów kończyn górnych, dolnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz w obrębie poszczególnych odcinków kręgosłupa.

Za pomocą specjalistycznych testów manualnych terapeuta może np. precyzyjnie stwierdzić czy przyczyną bólu jest nadmiernie napięty mięsień, uciśnięty nerw, czy też zmieniony chorobowo staw. Dokładne badanie umożliwia zastosowanie precyzyjnego leczenia.

TERAPIA SKOLIOZ METODĄ LEHNERT – SCHROTH

stopy2Jest to ortopedyczno- oddechowy system, polegający na stosowaniu ćwiczeń w trzech płaszczyznach: czołowej, strzałkowej i poprzecznej. W korekcji skolioz, kifoskolioz i lordoskolioz wykonuje się ćwiczenia asymetryczne, a w korekcji odchyleń w płaszczyźnie strzałkowej (kifoza, lordoza) – symetryczne. Metoda ta wykorzystuje ćwiczenia wentylacyjne, mobilizacyjne, kształtujące, rozciągająco- siłowe i elongacyjne.

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

stopyProwadzenie ćwiczeń tą metodą ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa.

Podczas ćwiczeń uczestnik terapii poznaje przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna, czuje się bezpieczniej, staje się aktywny i przejawia większą inicjatywę.

Ćwiczenia odbywają się w parach lub w grupie, co sprawia, że dziecko czuje się bezpiecznie i chętnie ćwiczy. Wiele ćwiczeń stanowi dla dzieci dużą atrakcję i wesołą zabawę w grupie, stwarza możliwość do twórczego działania oraz pobudza spontaniczność i aktywność własną dziecka.

ELEMENTY METODY VOJTY

stopy2Założeniem koncepcji Vojty jest istnienie genetycznie zakodowanych globalnych wzorców lokomocji w programie zwanym ontogenezą ruchową, zawierającą indywidualny program rozwoju ruchowego przynależnego gatunkowi ludzkiemu. Oznacza to, że wszystkie mechanizmy potrzebne do zmiany pozycji ciała, pionizowania się oraz przemieszczania do przodu istnieją od momentu poczęcia organizmu człowieka, a ujawniają się stopniowo w sposób automatyczny, w miarę dojrzewania centralnego układu nerwowego.

Rozwój każdego człowieka postępuje według tego zakodowanego genetycznie programu. Terapeuta poprzez odpowiednie działania toruje prawidłowe wzorce lub hamuje przetrwłe odruchy.

METODA THERA – BAND

stopyĆwiczenia z przyrządami i przyborami Thera-Band pozwalają na silną aktywację obszaru ciała, odpowiedzialnego za utrzymanie prawidłowej postawy i stabilności ruchu, który jednocześnie umożliwia zachowanie prawidłowego środka ciężkości.

Terapia ta ma na celu zarówno przyrost siły i masy mięśniowej, zwiększenie zakresów ruchomości jak i polepszenie reakcji równoważnych. Terapeuta może wykorzystać różnego rodzaju piłki, wałki, taśmy, platformy, równoważnie, maty co dodatkowo uatrakcyjnia zajęcia.

TERAPIA RĘKI

stopy2Podstawą programu jest traktowanie trudności dziecka w zakresie małej motoryki jako problemu tkwiącego w całym rozwoju psychoruchowym dziecka. Oznacza to, że pracując nad trudnościami manualnymi dziecka skupiamy się na funkcjonowaniu całego ciała, nie tylko dłoni czy ręki.

FIZYKOTERAPIA

stopyJedna z form, w której na organizm oddziałuje się rozmaitymi bodźcami fizycznymi, pobieranymi z natury lub wytwarzanymi specjalnymi urządzeniami. Zaliczamy tu:

 • ŚWIATŁOLECZNICTWO

 • CIEPŁOLECZNICTWO

 • ELEKTROTERAPIĘ

 • LASEROTERAPIĘ

 • HYDROTERAPIĘ, w tym masaż wodny wirowy, masaż perełkowy oraz basen.

MASAŻ LECZNICZY

stopy2Zespół ruchów wywierających ucisk na tkanki. Polega on na wykorzystaniu przez masażystę określonych ruchów w określonym tempie i z odpowiednią siłą zgodnie z przebiegiem mięśni, tkanek, naczyń krwionośnych i limfatycznych, od ich obwodu do serca. Masaż powinien być wykonywany rytmicznie, bez rozciągania skóry nieuzbrojoną ręką. Może mieć cele lecznicze, relaksacyjne lub przygotowywać mięśnie do wysiłku.

Spośród rodzajów masaży w Centrum wykorzystujemy:

 • klasyczny

 • manualny drenaż limfatyczny

 • sportowy

 • izometryczny

 • segmentarny

 • Shantala

 • bańką-chińską

 • relaksacyjny z aromaterapią

 • wibracyjny

 • sensoryczny.