KLUB DZIECKA I RODZICA „SŁONECZKO”

sloneczko

.

KLUB DZIECKA I RODZICA „SŁONECZKO”
udziela wsparcia i pomocy dzieciom i ich rodzinom poprzez:

 • prowadzenie dla dzieci zajęć terapeutycznych przez oligofrenopedagoga, psychologa, logopedę i muzykoterapeutę w małych grupach wiekowo-rozwojowych (3-6 dzieci);
 • tworzenie miejsca przyjaznego rodzinie, gdzie rodzic może skorzystać z instruktażu i konsultacji ze specjalistami, włączyć się w zajęcia z własnym dzieckiem, zintegrować oraz nawiązać kontakty z innymi rodzinami posiadającymi dzieci ze zbliżonymi problemami.

Szczegółowych informacji na temat funkcjonowania Klubu udziela jego koordynator pod nr tel. 34 361 59 43
lub osobiście w siedzibie „Centrum” przy ul. Jasnogórskiej 36.

infoObjęcie dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w Klubie Dziecka i Rodzica „SŁONECZKO” funkcjonującego w strukturach „Centrum” nie wyklucza korzystania przez rodziny z innych ośrodków funkcjonujących w ramach NFZ oraz placówek oświatowych.

DLA KOGO?
 • W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, a także dzieci bez orzeczenia z różnorakimi problemami rozwojowymi.
 • Z usług Centrum mogą korzystać tylko mieszkańcy Częstochowy.
W JAKICH GODZINACH?

zegarSpotkania w Klubie odbywają się:

 • dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki od 16.00-19.00
 • w trzech grupach wiekowo- rozwojowych
 • w wymiarze po 45 minut
ZASADY PRZYJĘĆ

szczekaczkaDzieci kwalifikowane są do udziału w zajęciach grupowych w Klubie “SŁONECZKO” na podstawie:

 • wcześniejszych konsultacji z psychologiem, logopedą, pedagogiem (nie jest wymagane skierowanie)
 • ustaleń z koordynatorem Klubu dotyczących funkcjonowania na dany moment odpowiedniej grupy najbardziej dostosowanej do poziomu funkcjonowania danego dziecka.

Na konsultacje można umawiać się:

 • telefonicznie pod nr tel. 34 361 59 43
 • osobiście w siedzibie Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej 36 u psychologa lub pedagoga- logopedy.

Konsultacje i zajęcia prowadzone w ramach Klubu “Słoneczko” są bezpłatne.

METODY

stopy2Zajęcia w Klubie realizowane są w formie zabawy, z wykorzystaniem specjalistycznych metody i form pracy, a cele terapeutyczne są dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci.

Cyklicznie odbywają się między innymi: warsztaty kulinarne, plastyczne, muzyczne, zabawy z psem oraz wycieczki integracyjno- edukacyjne do „ciekawych miejsc” jak straż pożarna, pracownia ceramiczna, stadnina koni.

Tradycją Klubu są rodzinne spotkania i imprezy okolicznościowe: Mikołajki, Dzień Dziecka, Wielkanoc.

KADRA

ludzie2Zajęcia prowadzone są przez pedagogów, logopedę, psychologa.