Dostawa paczek spożywczych dla dzieci osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.49.2018.MZ Data zamieszczenia: 07.11.2018 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) Termin składania ofert : 15.11.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) - zmieniony na dzień 16.11.2018 r., godz. 11:00 UWAGA! - zmiana terminu składania ofert w związku z modyfikacją formularza cenowego z dnia 14.11.2018 r. Czytaj więcej >> Dostawa paczek spożywczych dla dzieci osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy
Czytaj dalej