Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (część 2)

Znak sprawy: SO.261.2.22.2019.MZ Data zamieszczenia: 17.05.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 27.05.2019 r. do godz. 12:00 Czytaj więcej >> Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (część 2)
Czytaj dalej