Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie”

Znak sprawy: SO.261.2.16.2019.MZ Data zamieszczenia: 21.03.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 27.03.2019 r. do godz. 12:00 (elektronicznie) Czytaj więcej >> Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie”
Czytaj dalej

Jednorazowa dostawa artykułów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.17.2019.MZ Data zamieszczenia: 20.03.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 26.03.2019 r. do godz. 12:00 (elektronicznie) Czytaj więcej >> Jednorazowa dostawa artykułów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy
Czytaj dalej