Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, taśm oraz bębnów) do urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.6.2019.MZ Data zamieszczenia: 22.01.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) Termin składania ofert: 25.01.2019 r. do godz. 11:00 (elektronicznie) Czytaj więcej >> Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, taśm oraz bębnów) do urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej