Przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego przeznaczonego na mieszkanie chronione, zlokalizowanego przy ul. Rydla 8 w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.36.2018.MZ Data zamieszczenia: 21.09.2018 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) Termin składania ofert: 28.09.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) Czytaj więcej >> Przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego przeznaczonego na mieszkanie chronione, zlokalizowanego przy ul. Rydla 8 w Częstochowie
Czytaj dalej