Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Znak sprawy: SO.261.4.16.2020.MZ Data zamieszczenia: 23.11.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności Termin składania ofert: 02.12.2020 r., godz. 12:00 Czytaj więcej >> Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Czytaj dalej