Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie zastosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w systemie pomocy społecznej i wsparcia społecznego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.4.11.2019.MZ Data zamieszczenia: 16.07.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 24.07.2019 r. do godz. 12:00 Czytaj więcej >> Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie zastosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w systemie pomocy społecznej i wsparcia społecznego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej

Zakup i dostawa zestawów animacyjnych na potrzeby realizacji zajęć animacyjnych w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.4.10.2019.MZ Data zamieszczenia: 12.07.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 22.07.2019 r. do godz. 12:00 UWAGA! Załącznik nr 2 - formularz cenowy dostępny w BIP Czytaj więcej >> Zakup i dostawa zestawów animacyjnych na potrzeby realizacji zajęć animacyjnych w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”
Czytaj dalej