Pełnienie funkcji animatora inicjatyw lokalnych w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnych (DOSL) w ramach realizacji projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami” (7 części)

Znak sprawy: SO.261.3.4.2019.MZ Data zamieszczenia: 16.05.2019 r. Tryb postępowania: usługi społeczne (art. 138o ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności) Termin składania ofert: 24.05.2019 r. do godz. 12:00 Czytaj więcej >> Pełnienie funkcji animatora inicjatyw lokalnych w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnych (DOSL) w ramach realizacji projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami” (7 części)
Czytaj dalej

Prowadzenie warsztatów „Trening zarządzania własnymi środkami finansowymi” dla uczestników projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.3.7.2019.MZ Data zamieszczenia: 15.05.2019 r. Tryb postępowania: usługi społeczne (art. 138o ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności) Termin składania ofert: 23.05.2019 r. do godz. 12:00 Czytaj więcej >> Prowadzenie warsztatów „Trening zarządzania własnymi środkami finansowymi” dla uczestników projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”
Czytaj dalej