Dostawa i montaż mebli biurowych z przeznaczeniem na wyposażenie dzielnicowych ośrodków społeczności lokalnych z terenu miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicami” – część 2

Znak sprawy: SO.261.4.9.2018.MZ Data zamieszczenia: 07.11.2018 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności) Termin składania ofert: 14.11.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Dostawa i montaż mebli biurowych z przeznaczeniem na wyposażenie dzielnicowych ośrodków społeczności lokalnych z terenu miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicam...
Czytaj dalej

Dostawa paczek spożywczych dla dzieci osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.49.2018.MZ Data zamieszczenia: 07.11.2018 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) Termin składania ofert : 15.11.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) - zmieniony na dzień 16.11.2018 r., godz. 11:00 Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE UWAGA! - zmiana terminu składania ofert w związku z modyfikacją formularza cenowego z dnia 14.11.2018 r. - w dniu 16.11.2018 r. opublikowano informację o wynikach postępowania Czytaj więcej >>...
Czytaj dalej

Zorganizowanie warsztatów wyjazdowych na terenie Beskidu Śląskiego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z zakresu nowego sposobu wykonywania zadań związanych z rozdzieleniem pracy socjalnej od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną oraz usług socjalnych, w oparciu o ekspertyzy i projekty aktów prawnych

Znak sprawy: SO.261.3.9.2018.MZ Data zamieszczenia: 11.10.2018 r. Tryb postępowania: usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro (at. 138o ustawy Pzp) Termin składania ofert: 13.11.2018 r. do godz. 13:00 (pisemnie) Otwarcie ofert: 13.11.2018r. o godz. 13:15 - zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 06.11.2018 r. - w dniu 13.11.2018 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE ...
Czytaj dalej

Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.45.2018.MZ Data zamieszczenia: 19.10.2018 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) Termin składania ofert: 23.10.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) UWAGA! Załącznik nr 2 - Formularz cenowy na stronie www. dostępny jest w formacie .xlsx. Zakres wydruku w pliku po zamknięciu wraca do ustawień fabrycznych. Plik w formacie .xls dostępny jest na BIP. Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Dostawa i montaż mebli biurowych n...
Czytaj dalej

Zakup i dostawa komputerów poleasingowych wraz z akcesoriami komputerowymi i oprogramowaniem, urządzeń drukujących oraz systemu bezpieczeństwa – sprzętowego firewall dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.1.1.2018.MZ Data zamieszczenia: 12.10.2018 r. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Numer ogłoszenia o zamówieniu: 635746-N-2018 Termin składania ofert: 23.10.2018 r. do godz. 13:00 (pisemnie) UWAGA! - w dniu 17.10.2018 r. opublikowano odpowiedzi na pytania oraz informację o zmianie SIWZ; - w dniu 18.10.2018 r. opublikowano odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 17.10.2018 r. - w dniu 23.10.2018 r. opublikowano informację z otwarcia ofert Status zamówi...
Czytaj dalej