Prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.13.2019.MZ Data zamieszczenia: 11.03.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 14.03.2019 r. do godz. 12:00 (elektronicznie) Status zamówienia: UNIEWAŻNIONE Czytaj więcej >> Prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Miasta Częstochowy
Czytaj dalej

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dotyczących sposobu prowadzenia pracy socjalnej w modelu rozdzielenia pracy socjalnej od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną oraz usług socjalnych, w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

Znak sprawy: SO.261.3.5.2019.MZ Data zamieszczenia: 04.03.2019 r. Tryb postępowania: usługi społeczne  (art. 138o ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności) Termin składania ofert: 12.03.2019 r. do godz. 12:00 (pisemnie) Otwarcie ofert: tego samego dnia, godz. 12:30 Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE UWAGA! W dniu 12.03.2019 r. opublikowano informację z otwarcia ofert. Czytaj więcej >> Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dotyczących sposobu prowadzenia pracy socja...
Czytaj dalej

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Dzielnicowych Ośrodków Społeczności lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Czytaj więcej >> Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Dzielnicowych Ośrodków Społeczności lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicami”
Czytaj dalej

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i piśmienniczych na potrzeby Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.4.2.2019.MZ Data zamieszczenia: 22.02.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności) Termin składania ofert: 01.03.2019 r. do godz. 11:00 (elektronicznie) Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Uwaga! Z uwagi na format pliku, załącznik nr 2 - formularz cenowy znajduje się do pobrania na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, link poniżej: Załącznik nr 2 - Formularz cenowy Czytaj więcej >> S...
Czytaj dalej

Prowadzenie warsztatów rozwoju osobistego w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnych działających na terenie miasta Częstochowy dla uczestników projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami” oraz osób z ich otoczenia (2 części)

Znak sprawy: SO.261.3.3.2019.MZ Data zamieszczenia: 15.02.2019 r. Tryb postępowania: usługi społeczne i inne  (art. 138o ustawy Pzp) Termin składania ofert: 25.02.2019 r. do godz. 12:00 (pisemnie) Otwarcie ofert: 25.02.2019 r., godz. 12:30 UWAGA: W dniu 25.02.2019 r, opublikowano informację z otwarcia ofert Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Prowadzenie warsztatów rozwoju osobistego w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnych działających na terenie miasta Cz...
Czytaj dalej