Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.1.2018.MZ Data zamieszczenia: 08.01.2018 r. Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp Wartość zamówienia: poniżej 30 000 € Termin składania ofert: 12.01.2018 (piątek) do godz. 13:00 - zamknięty Forma składania ofert: elektronicznie Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy
Czytaj dalej

Świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, wydawaniu stosownych zaświadczeń oraz dokonywaniu wpisów do książeczek pracowniczych do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Czytaj więcej >> Świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, wydawaniu stosownych zaświadczeń oraz dokonywaniu wpisów do książeczek pracowniczych do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej

Świadczenie kompleksowych usług naprawy i konserwacji (przeglądu) urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach serwisu pogwarancyjnego w roku 2018

Czytaj więcej >> Świadczenie kompleksowych usług naprawy i konserwacji (przeglądu) urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach serwisu pogwarancyjnego w roku 2018
Czytaj dalej