Zorganizowanie warsztatów wyjazdowych na terenie Beskidu Śląskiego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie dotyczących wypracowania praktycznych umiejętności rozpoznawania i reagowania na syndrom wypalenia zawodowego

Znak sprawy: SO.261.4.9.2019.MZ Data zamieszczenia: 29.05.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności Termin składania ofert: 05.06.2019 r. do godz. 12:00 Wynik postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Zorganizowanie warsztatów wyjazdowych na terenie Beskidu Śląskiego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie dotyczących wypracowania praktycznych umiejętności rozpoznawania i reagowania na syndrom wypalenia zawodowego
Czytaj dalej

Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (część 2)

Znak sprawy: SO.261.2.22.2019.MZ Data zamieszczenia: 17.05.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 27.05.2019 r. do godz. 12:00 Wynik postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (część 2)
Czytaj dalej

Pełnienie funkcji animatora inicjatyw lokalnych w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnych (DOSL) w ramach realizacji projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami” (7 części)

Znak sprawy: SO.261.3.4.2019.MZ Data zamieszczenia: 16.05.2019 r. Tryb postępowania: usługi społeczne (art. 138o ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności) Termin składania ofert: 24.05.2019 r. do godz. 12:00 Status zamówienia: UNIEWAŻNIONE Czytaj więcej >> Pełnienie funkcji animatora inicjatyw lokalnych w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnych (DOSL) w ramach realizacji projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami” (7 części)
Czytaj dalej

Prowadzenie warsztatów „Trening zarządzania własnymi środkami finansowymi” dla uczestników projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.3.7.2019.MZ Data zamieszczenia: 15.05.2019 r. Tryb postępowania: usługi społeczne (art. 138o ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności) Termin składania ofert: 23.05.2019 r. do godz. 12:00 Wynik postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Prowadzenie warsztatów „Trening zarządzania własnymi środkami finansowymi” dla uczestników projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”
Czytaj dalej

Zapewnienie obsługi animacyjnej i gastronomicznej podczas cyklu 10 imprez plenerowych w obszarze funkcjonowania Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych w ramach realizacji projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Czytaj więcej >> Zapewnienie obsługi animacyjnej i gastronomicznej podczas cyklu 10 imprez plenerowych w obszarze funkcjonowania Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych w ramach realizacji projektu „Częstochowa silna dzielnicami”
Czytaj dalej

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie dotyczącego obiegu dokumentu w postaci elektronicznego rodzinnego wywiadu środowiskowego z wykorzystaniem narzędzia teleinformatycznego WYWIAD PLUS, w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

Czytaj więcej >> Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie dotyczącego obiegu dokumentu w postaci elektronicznego rodzinnego wywiadu środowiskowego z wykorzystaniem narzędzia teleinformatycznego WYWIAD PLUS, w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”
Czytaj dalej