Zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie serwisowania oprogramowania ASSECO WAPRO, wykorzystywanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.68.2018.MZ Data zamieszczenia: 27.12.2018 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) Termin składania ofert: 04.01.2019 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie serwisowania oprogramowania ASSECO WAPRO, wykorzystywanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej

Świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w systemie zdalnego monitorowania sygnałów alarmowych wraz z gotowością Grupy Interwencyjnej

Znak sprawy: SO.261.2.57.2018.MZ Data zamieszczenia: 14.12.2018 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) Termin składania ofert: 21.12.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w systemie zdalnego monitorowania sygnałów alarmowych wraz z gotowością Grupy Interwencyjnej
Czytaj dalej

Świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, wydawaniu stosownych zaświadczeń oraz dokonywaniu wpisów do książeczek pracowniczych do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Czytaj więcej >> Świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, wydawaniu stosownych zaświadczeń oraz dokonywaniu wpisów do książeczek pracowniczych do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej