Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, taśm oraz bębnów) do urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.46.2020.MZ Data zamieszczenia: 28.12.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 30.12.2020 r., godz. 10:00 Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, taśm oraz bębnów) do urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej

Przygotowanie oraz dowóz ciepłych posiłków dla klientów Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

Znak sprawy: SO.261.1.7.2020.MZ Data zamieszczenia: 11.12.2020 r. Tryb postępowania: usługa społeczna (art. 138o ustawy Pzp) Termin składania ofert: 17.12.2020 r., godz. 12:00 Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Przygotowanie oraz dowóz ciepłych posiłków dla klientów Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie
Czytaj dalej

Zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie serwisowania oprogramowania ASSECO WAPRO, wykorzystywanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.45.2020.MZ Data zamieszczenia: 07.12.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 17.12.2020 r., godz. 12:00 Uwaga! W dniu 15.12.2020 r. udzielono odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.12.2020 r. Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie serwisowania oprogramowania ASSECO WAPRO, wykorzystywanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej

Usługa prowadzenia konserwacji dwóch dźwigów osobowych użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.44.2020.MZ Data zamieszczenia: 04.12.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 16.12.2020 r., godz. 12:00 Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Usługa prowadzenia konserwacji dwóch dźwigów osobowych użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej

Świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w systemie zdalnego monitorowania sygnałów alarmowych wraz z gotowością Grupy Interwencyjnej oraz instalacją systemu alarmowego w obiekcie przy ul. Kopernika 4

Znak sprawy: SO.261.2.42.2020.MZ Data zamieszczenia: 03.12.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 15.12.2020 r., godz. 12:00 Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w systemie zdalnego monitorowania sygnałów alarmowych wraz z gotowością Grupy Interwencyjnej oraz instalacją systemu alarmowego w obiekcie przy ul. Kopernika 4
Czytaj dalej

Okresowe dostawy paczek ze środkami czystości i higieny osobistej dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.41.2020.MZ Data zamieszczenia: 02.12.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 15.12.2020 r., godz. 12:00 Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Okresowe dostawy paczek ze środkami czystości i higieny osobistej dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy
Czytaj dalej