Zakup namiotów plenerowych oraz mebli przeznaczonych do użytku zewnętrznego na potrzeby realizacji inicjatyw sąsiedzkich mających na celu włączenie mieszkańców w życie dzielnicy, organizowanych w obszarach funkcjonowania Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w ramach projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.4.14.2019.MZ Data zamieszczenia: 13.12.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 17.12.2019 r., godz. 12:00 (elektronicznie) Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Zakup namiotów plenerowych oraz mebli przeznaczonych do użytku zewnętrznego na potrzeby realizacji inicjatyw sąsiedzkich mających na celu włączenie mieszkańców w życie dzielnicy, organizowanych w obszarach funkcjonowania Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej (DO...
Czytaj dalej

Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (część 1)

Znak sprawy: SO.261.2.40.2019.MZ Data zamieszczenia: 11.12.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 16.12.2019 r., godz. 12:00 (elektronicznie) Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (część 1)
Czytaj dalej

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.42.2019.MZ Data zamieszczenia: 11.12.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 13.12.2019 r., godz. 11:00 (elektronicznie) Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej

Zakup, dostawa i montaż mebli na potrzeby wyposażenia mieszkań chronionych przy ul. Krakowskiej 80 w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.39.2019.MM Data zamieszczenia: 04.12.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 05.12.2019 r., godz. 10:00 (elektronicznie) Status zamówienia:  część 1: ROZSTRZYGNIĘTE  część 2: UNIEWAŻNIONE Czytaj więcej >> Zakup, dostawa i montaż mebli na potrzeby wyposażenia mieszkań chronionych przy ul. Krakowskiej 80 w Częstochowie
Czytaj dalej

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.1.7.2019.MZ Data zamieszczenia: 04.12.2019 r. Tryb postępowania: usługi społeczne (art. 138 o ustawy Pzp) Termin składania ofert: 12.12.2019 r., godz. 12:00 (elektronicznie) UWAGA: W dniu 09.12.2019 r. opublikowano odpowiedzi na pytania oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Status: UNIEWAŻNIONE Czytaj więcej >> Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej

Przeprowadzenie remontu trzech lokali mieszkalnych przeznaczonych na mieszkania chronione, zlokalizowanych przy ul. Krakowskiej 80 w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.38.2019.MZ Data zamieszczenia: 29.11.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 03.12.2019 r., godz. 12:00 (elektronicznie) Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Przeprowadzenie remontu trzech lokali mieszkalnych przeznaczonych na mieszkania chronione, zlokalizowanych przy ul. Krakowskiej 80 w Częstochowie
Czytaj dalej