Przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego przeznaczonego na mieszkanie chronione, zlokalizowanego przy ul. Rydla 8 w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.36.2018.MZ Data zamieszczenia: 21.09.2018 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) Termin składania ofert: 28.09.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) - zamknięty Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego przeznaczonego na mieszkanie chronione, zlokalizowanego przy ul. Rydla 8 w Częstochowie
Czytaj dalej

Zakup i dostawa komputerów przenośnych oraz urządzeń drukujących dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu „Komplementarni w działaniu”

Znak sprawy: SO.261.3.6.2018.MZ Numer ogłoszenia: 620281-N-2018 Data zamieszczenia: 21.09.2018 r. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 01.10.2018 r. do godz. 13:00 (pisemnie) Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13:15 UWAGA: - w dniu 25.09.2018 r. opublikowano odpowiedź na pytanie - w dniu 01.10.2018 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Zakup i dostawa komputerów prz...
Czytaj dalej

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz multimedialnego na potrzeby projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.3.7.2018.MZ Numer ogłoszenia: 616741-N-2018 Data zamieszczenia: 13.09.2018 r. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 21.09.2018 r. do godz. 13:00 (pisemnie) - przesunięty do dnia 24.09.2018 r. do godz. 13:00 Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13:15 Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE UWAGA! - w dniu 14.09.2018 r. zamieszczono odpowiedź na pytania do SIWZ z dnia 14.09.2018 r. - w dniu 20.09.2018 r. zamieszczono od...
Czytaj dalej

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu „Komplementarni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (POWTÓRZONE)

Czytaj więcej >> Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu „Komplementarni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza E...
Czytaj dalej

„Wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz pracy administracyjnej – część III: Sporządzenie raportów z monitoringu funkcjonowania wdrażanych usprawnień organizacyjnych wraz z opracowaniem narzędzi i procedur do prowadzenia monitoringu”

Znak sprawy: SO.261.3.5.2018.MZ Numer ogłoszenia: 611915-N-2018 Data zamieszczenia: 03.09.2018 r. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 11.09.2018 r. do godz. 13:00 (pisemnie) - zamknięty Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13:15 UWAGA! Zamieszczenie informacji z otwarcia ofert w dniu 12.09.2018 r. Zamieszczenie informacji o wynikach postępowania w dniu 20.09.2018 r.   Czytaj więcej >> „Wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ...
Czytaj dalej

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu „Komplementarni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Znak sprawy: SO.261.4.5.2018.MZ Data zamieszczenia: 28.08.2018 r. Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp Termin składania ofert: 04.09.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) - zmieniony na 05.09.2018 r. 11:00 (środa) UWAGA! Udzielono odpowiedzi na pytania z dnia 31.08.2018 r. W związku z powyższym zmianie uległ projekt umowy (załącznik nr 6), natomiast termin składania ofert został przedłużony do dnia 05.09.2018 r. do godz. 11:00.   Status postępowania: UNIEWAŻNIONE...
Czytaj dalej