Świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, wydawaniu stosownych zaświadczeń oraz dokonywaniu wpisów do książeczek pracowniczych do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.3.2021.MZ Data zamieszczenia: 19.01.2021 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 22.01.2021 r., godz. 12:00 Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, wydawaniu stosownych zaświadczeń oraz dokonywaniu wpisów do książeczek pracowniczych do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstoc...
Czytaj dalej

Wykonywanie usług poligraficznych oraz sukcesywna dostawa druków akcydensowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.1.2021.MZ Data zamieszczenia: 11.01.20212 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 15.01.2021 r., godz. 13:00 Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Wykonywanie usług poligraficznych oraz sukcesywna dostawa druków akcydensowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, taśm oraz bębnów) do urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.46.2020.MZ Data zamieszczenia: 28.12.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 30.12.2020 r., godz. 10:00 Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, taśm oraz bębnów) do urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej

Przygotowanie oraz dowóz ciepłych posiłków dla klientów Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

Znak sprawy: SO.261.1.7.2020.MZ Data zamieszczenia: 11.12.2020 r. Tryb postępowania: usługa społeczna (art. 138o ustawy Pzp) Termin składania ofert: 17.12.2020 r., godz. 12:00 Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Przygotowanie oraz dowóz ciepłych posiłków dla klientów Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie
Czytaj dalej

Zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie serwisowania oprogramowania ASSECO WAPRO, wykorzystywanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.45.2020.MZ Data zamieszczenia: 07.12.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 17.12.2020 r., godz. 12:00 Uwaga! W dniu 15.12.2020 r. udzielono odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.12.2020 r. Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie serwisowania oprogramowania ASSECO WAPRO, wykorzystywanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej

Usługa prowadzenia konserwacji dwóch dźwigów osobowych użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.44.2020.MZ Data zamieszczenia: 04.12.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 16.12.2020 r., godz. 12:00 Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Usługa prowadzenia konserwacji dwóch dźwigów osobowych użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej