Zapewnienie obsługi animacyjnej i gastronomicznej podczas cyklu 10 imprez plenerowych w obszarze funkcjonowania Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych w ramach realizacji projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Czytaj więcej >> Zapewnienie obsługi animacyjnej i gastronomicznej podczas cyklu 10 imprez plenerowych w obszarze funkcjonowania Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych w ramach realizacji projektu „Częstochowa silna dzielnicami”
Czytaj dalej

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie dotyczącego obiegu dokumentu w postaci elektronicznego rodzinnego wywiadu środowiskowego z wykorzystaniem narzędzia teleinformatycznego WYWIAD PLUS, w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

Czytaj więcej >> Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie dotyczącego obiegu dokumentu w postaci elektronicznego rodzinnego wywiadu środowiskowego z wykorzystaniem narzędzia teleinformatycznego WYWIAD PLUS, w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”
Czytaj dalej

Świadczenie usługi stałego dostępu do sieci Internet na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.20.2019.MZ Data zamieszczenia: 26.04.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 09.05.2019 r. do godz. 12:00 (elektronicznie) Czytaj więcej >> Świadczenie usługi stałego dostępu do sieci Internet na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej

Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji grupowych dotyczących sposobu realizacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie modelu oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną oraz usług socjalnych, w ramach projektu pn. „Komplementarni w działaniu”.

Znak sprawy: SO.261.3.6.2019.MZ Data zamieszczenia: 17.04.2019 r. Tryb postępowania: usługi społeczne (art. 138o ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności) Termin składania ofert: 25.04.2019 r. do godz. 12:00 Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji grupowych dotyczących sposobu realizacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie modelu oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną oraz u...
Czytaj dalej