Zakup przedłużenia licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus wraz z ESET Remote Administrator Console

Znak sprawy: SO.261.2.28.2018.MZ Data zamieszczenia: 04.07.2018 r. Tryb postępowania: art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp Wartość zamówienia: poniżej 30 000 € Termin składania ofert: 11.07.2018 r. do godz. 11:00 (elektronicznie) - zamknięty Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Zakup przedłużenia licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus wraz z ESET Remote Administrator Console
Czytaj dalej

Wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz pracy administracyjnej – część I: Wykonanie ekspertyz wraz z opracowaniem gotowego do wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego

Czytaj więcej >> Wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz pracy administracyjnej – część I: Wykonanie ekspertyz wraz z opracowaniem gotowego do wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego
Czytaj dalej

Wykonanie ekspertyz dotyczących wdrożenia modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz opracowanie gotowego do wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego wraz z zakresami czynności dla pracowników

Znak sprawy: SO.261.3.2.2018.MZ Data zamieszczenia: 25.05.2018 r. Tryb postępowania: usługi społeczne, art. 138o ustawy Pzp Wartość zamówienia: poniżej 750 tys euro Termin składania ofert: 01.06.2018 13:00 (pisemnie) Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13:15 Status postępowania: UNIEWAŻNIONE   Czytaj więcej >> Wykonanie ekspertyz dotyczących wdrożenia modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną w Miejskim Ośrodku...
Czytaj dalej

Wykonanie ekspertyz dotyczących wdrożenia modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz opracowanie gotowego do wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego wraz z zakresami czynności dla pracowników

Znak sprawy: SO.261.4.3.2018.MZ Data zamieszczenia: 21.05.2018 r. Tryb postępowania: art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp Wartość zamówienia: w przedziale 20 - 50 tys. pln Termin składania ofert: 01.06.2018 11:00 (pisemnie lub elektronicznie)  Status zamówienia: UNIEWAŻNIONE Czytaj więcej >> Wykonanie ekspertyz dotyczących wdrożenia modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz opracowani...
Czytaj dalej