Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.38.2020.MZ Data zamieszczenia: 23.11.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 25.11.2020 r., godz. 10:00 Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej

Dostawa paczek spożywczych dla dzieci osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.36.2020.MZ Data zamieszczenia: 10.11.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 18.11.2020 r., godz. 12:00 - przesunięty do dnia 23.11.2020 r. do godz. 12:00 UWAGA! Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 17.11.2020 r. wraz z przesunięciem terminu składania ofert Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE  
Czytaj dalej

Ubezpieczenie od szkód materialnych sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Znak sprawy: SO.261.4.14.2020.MZ Data zamieszczenia: 04.11.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 09.11.2020 r., godz. 12:00 Czytaj więcej >> Ubezpieczenie od szkód materialnych sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Czytaj dalej

Przygotowanie oraz dowóz ciepłych posiłków dla klientów Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

Znak sprawy: SO.261.2.32.2020.MZ Data zamieszczenia: 04.11.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 20.11.2020 r., godz. 12:00 Status zamówienia: UNIEWAŻNIONE Czytaj więcej >> Przygotowanie oraz dowóz ciepłych posiłków dla klientów Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie
Czytaj dalej