Wybór sali konferencyjnej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach realizacji projektu „Komplementarni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Czytaj więcej >> Wybór sali konferencyjnej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach realizacji projektu „Komplementarni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
Czytaj dalej

Wybór sali konferencyjnej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach realizacji projektu „Komplementarni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Znak sprawy: SO.261.4.1.2018.MZ Data zamieszczenia: 26.03.2018 r. Tryb postępowania: art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, w związku z art. 6 a ww. ustawy Wartość zamówienia: poniżej 30 000 € Termin składania ofert: 04.04.2018 r. (środa) do godz. 13:00 - zamknięty Status postępowania: UNIEWAŻNIONE Czytaj więcej >> Wybór sali konferencyjnej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach realizacji projektu „Komplementarni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejski...
Czytaj dalej

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych” wraz z jego obsługą cateringową

Znak sprawy: SO.261.3.1.2018.MZ Data zamieszczenia: 26.03.2018 r. Tryb postępowania: usługi społeczne i inne (art. 138 o ustawy Pzp) Wartość zamówienia: powyżej 30 000 € (zamówienie udzielane w częściach) Termin składania ofert: 06.04.2018 r. (piątek) do godz. 11:00 - zamknięty UWAGA! Opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.03.2018 r. Opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.04.2018 r. Zmieniono termin składania ofert Status postępowania: R...
Czytaj dalej

Prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.13.2018.MZ Data zamieszczenia: 27.02.2018 r. Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp Wartość zamówienia: poniżej 30 000 € Termin składania ofert: 05.03.2018 r. (poniedziałek)  - zamknięty Forma składania ofert: elektronicznie Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Miasta Cz...
Czytaj dalej