Przygotowanie oraz przeprowadzenie warsztatów artystycznych dla osób z niepełnosprawnością zakończonych spektaklem teatralnym w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej >> Przygotowanie oraz przeprowadzenie warsztatów artystycznych dla osób z niepełnosprawnością zakończonych spektaklem teatralnym w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem ...
Czytaj dalej

Zakup i dostawa urządzeń drukujących dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.5.2017.MZ Data zamieszczenia: 23.08.2017 r. Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp Wartość zamówienia: poniżej 30.000 € netto Termin składania ofert: 25.08.2017 r. (piątek) do godz. 12:00 Termin składania ofert przesunięty do dnia 29.08.2017 r. (wtorek) do godz. 12:00 - zamknięty Uwaga! Modyfikacja treści zapytania ofertowego z dnia 25.08.2017 r. Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Zakup i dostawa urządzeń drukujących dla potrzeb Miejs...
Czytaj dalej

Zakup i dostawa komputerów przenośnych, komputerów stacjonarnych, monitorów, oprogramowania biurowego oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.1.2017.MM Data zamieszczenia: 21.08.2017 r. Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp Wartość zamówienia: poniżej 30.000 € netto Termin składania ofert: 28.08.2017 r. (poniedziałek) do godz. 13:00 Termin składania ofert przesunięty do dnia 30.08.2017 r. (środa) do godz. 13:00. - zamknięty Uwaga! 1) Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 22.08.2017 r. 2) Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 23.08.2017 r. wraz z przesunięciem terminu składania ofert ...
Czytaj dalej

Wykonanie remontu czterech pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Rejtana 7B w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.3.2017.MZ Data zamieszczenia: 21.08.2017 r. Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp Wartość zamówienia: poniżej 30.000 € netto Termin składania ofert: 25.08.2017 r. (piątek) do godz. 13:00 - zamknięty Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Wykonanie remontu czterech pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Rejtana 7B w Częstochowie
Czytaj dalej