Dostawa artykułów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.7.2018.MZ Data zamieszczenia: 08.02.2018 r. Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp Wartość zamówienia: poniżej 30 000 € Termin składania ofert: 15.02.2018 r. (czwartek) do godz. 13:00 Forma składania ofert: elektronicznie Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Dostawa artykułów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy
Czytaj dalej

Wykonanie usługi przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Czytaj więcej >> Wykonanie usługi przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości części pomieszczeń wewnętrznych w trzech budynkach użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.5.2018.MZ Data zamieszczenia: 23.01.2018 r. Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp Wartość zamówienia: poniżej 30 000 € Termin składania ofert: 30.01.2018 (wtorek) do godz. 13:00 - zamknięty Forma składania ofert: pisemnie 26.01.2018 r. publikacja odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego 01.02.2018 r. zmiana czynności Zamawiającego Status postępowania: UNIEWAŻNIONE Czytaj więcej >> Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystoś...
Czytaj dalej

Sukcesywna dostawa artykułów chemii gospodarczej oraz drobnego sprzętu do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.2.2018.MZ Data zamieszczenia: 10.01.2018 r. Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp Wartość zamówienia: poniżej 30 000 € Termin składania ofert: 15.01.2018 (poniedziałek) do godz. 13:00 - zamknięty Forma składania ofert: elektronicznie Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Sukcesywna dostawa artykułów chemii gospodarczej oraz drobnego sprzętu do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej