Zakup mebli dla placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie miasta Częstochowy, z przeznaczeniem na wyposażenie miejsc kwarantanny/izolacji w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Znak sprawy: SO.261.4.11.2020.MZ Data zamieszczenia: 07.09.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 15.09.2020, godz. 12:00 UWAGA! W dniu 11.09.2020 r. zamieszczono odpowiedzi na pytania z dnia 10.09.2020 r. Status zamówienia: Rozstrzygnięte Czytaj więcej >> Zakup mebli dla placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie miasta Częstochowy, z przeznaczeniem na wyposażenie miejsc kwarantanny/izolacji w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci...
Czytaj dalej

Sukcesywna dostawa węgla dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.26.2020.MZ Data zamieszczenia: 04.09.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 10.09.2020 r., godz. 12:00 UWAGA! Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 08.09.2020 r. Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE   Czytaj więcej >> Sukcesywna dostawa węgla dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy
Czytaj dalej

Zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia w celu przeciwdziałania COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”

Znak sprawy: SO.261.4.10.2020.MZ Data zamieszczenia: 17.08.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności Termin składania ofert: 26.08.2020 roku o godz. 12:00 - przesunięty do 03.09.2020 r. godz. 12:00 UWAGA! 1) W dniu 21.08.2020 r. opublikowano odpowiedź na pytanie z dnia 19.08.2020 r. wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia 2) W dniu 28.08.2020 r. opublikowano odpowiedź na pytanie z dnia 27.08.2020 r. wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia 3) W dniu...
Czytaj dalej

Dostawa sprzętu audiowizualnego w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”

Znak sprawy: SO.261.3.3.2020.MZ Data zamieszczenia: 10.08.2020 r. Tryb postępowania: art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.). Termin składania ofert: 17.08.2020 roku o godz. 12:00 Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Dostawa sprzętu audiowizualnego w ramach projektu pn. „Wsp...
Czytaj dalej