Zakup urządzeń drukujących w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Znak sprawy: SO.261.4.12.2020.MZ Data zamieszczenia: 10.09.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 17.09.2020, godz. 12:00 - przesunięty do dnia 21.09.2020 r. do godz. 12:00 UWAGA! W dniu 15.09.2020 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania z dnia 11.09.2020 r. wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Zakup urządzeń drukujących w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w o...
Czytaj dalej